home about projects services contactsStavba domu na klíč

Mezi služby poskytované naší stavební firmou patří především generální dodávky staveb, stavby rodinných domů na klíč, rekonstrukce objektu, rekonstrukce bytů, opravy a renovace, další stavební činnost. Provádíme instalatérské, topenářské, malířské, natěračské, podlahářské, sádrokartonářské práce a výrobu nábytku. Dále na nabízíme komplexní inženýrskou činnost ve výstavbě - odborný stavební dozor, atd. Ve spolupráci s projekční kanceláří jsme schopni připravit projektovou dokumentaci, opatřit ji veškerými formálními náležitostmi a připravit podklady pro následné stavební řízení.
Projektová dokumentace a cenová nabídka
Na základě předložené projektové dokumentace a s tím souvisejících podkladů, učiníme nezbytné kroky, abychom mohli zpracovat pro Vás cenovou nabídku. Cenová nabídka, kterou Vám předložíme bude obsahovat všechny práce a úkony, na kterých se vzájemně dohodneme. Můžeme se dohodnout na dílčích pracích při stavbě domu nebo udělat kompletní řešení stavby domu na klíč.

Inženýring

Dalším krokem, který musíte učinit je inženýring, což je získání potřebných povolení a dokumentů. Z důvodu možného zdržení začátku stavby při vzniklých administrativních chybám a následným prodloužením lhůt, které jsou na úřadech. Získat dle projektu stavební povolení (ohlášení stavby), podkladů životního prostředí, energetických firem propojky atd. je opravdu velke kolečko, kde dochází, že bez jednoho razítka Vám nevydají další. Využijte našich služeb, tyto povolení a dokumenty vám zajistíme po dohodě, a to na základě předložení všech dokumentů, popřípadě dopracování chybějících podkladů.

Etapy výstavby domu
I. Etapa - Zahájení realizace hrubé stavby
Po získání všech dokumentů a povolení může začít samotná realizace stavby domu. Pokud je připraven pozemek pro zahájení stavby, tak jsou po odkrytí zeminy vyhloubeny základové pásy. Od tohoto začátku doba výstavby hrubé stavby trvá u rodinných domů cca 3-5 měsíců, dle m2 základové plochy. Hrubá stavba končí položením střešní krytiny, aby nezatékalo do zdiva.
II. Etapa - Vnitřní výstavby a dokončovací práce
Vybudování vnitřních nenosných stěn, zřízení rozvodů (elektro, plyn, voda), omítek, až po obklady, dlažbu je většinou závislá na náročnosti a rozhodnutí investora. Tyto zařizovací předměty (vana, sprchový kout, baterie atd.) je nutné vybrat přímo investorem, protože jeho představa 0 komfortu, barevném sladění je rozhodující ke splnění všech okolností a požadavků.
III. Etapa - Dokončení stavby
Dokončení stavby domu se obvykle pohybuje okolo 10-12 měsíců dle dohodnutého harmonogramu výstavby mezi námi a investorem. Doporučujeme nechat stavbu vymrznout přes zimu. Pokud došlo při výstavbě ke změně projektu, je nutné nechat zpracovat tyto odchylky do projektové dokumentace a ohlásit na příslušných místech. Stavba je námi předána do užívání v dokončeném stavu, připraveném pro kolaudační řízení. Od předání stavby je poskytována záruka na práci, dodávku a montáž v délce 24-60 měsíců dle dohody.


Naše reference

 


     

     
Úprava designu a kódu - Senel - Šenkyřík Marek